Blockchain

Základné princípy technológie blockchain

V súčasnosti sa vo svete šíri nová vlna nadšenia a obnoveného záujmu o kryptomeny. Snáď práve preto je nadmieru dôležité, aby sme si boli plne vedomí toho, z čoho táto eufória pramení.

Prirodzene, v dôsledku neustále narastajúcich cien kryptomien sa v poslednej dobe zaoberá týmto sektorom mnoho mainstreamových médií. To vedie k vyššej informovanosti spotrebiteľov a viditeľnosti virtuálnych mien. Rozvoj digitálnych aktív prilákal pozornosť viacerých účastníkov trhu, od ambicióznych špekulantov cez zvedavých vývojárov softvéru až po neskúsených užívateľov.

Napriek všetkému by sme však mali aj naďalej klásť dôraz na to, akým spôsobom uplatňujeme základné inovácie, ktoré so sebou priniesla technológia blockchain. Nedávno sme vstúpili do nového roka a je veľmi pravdepodobné, že mnohí nadšenci kryptomien zabudli na to, čo je hlavným dôvodom ich úspechu. Naším predsavzatím na rok 2018 by malo byť pripomenúť si princípy, ktoré tvoria základný stavebný kameň tohto trhu.

Keď na scénu vkročí niečo natoľko nové a fundamentálne ako blockchain, prvou reakciou trhu je čo najrýchlejšie aplikovať inovatívne výhody modernej technológie a zdokonaliť všetky zastaralé prvky. Mali by sme sa však snažiť vytvárať nové veci, nie iba obmieňať tie staré.

Aj internet sa vyvíjal analogickým spôsobom. Prvá fáza vývoja webu (takzvaná webová éra 1.0) pozostávala z ukladania informácií na internet a viedla k vývoju skorých verzií elektronického obchodovania. No v tom období neexistovala žiadna sociálna sieť, pretože plný rozsah možností tejto technológie sme začali objavovať až omnoho neskôr. Inovácia známa ako Web 2.0 poskytla užívateľom možnosť zvyšovať hodnotu online prostredia tým, že sa sami stali tvorcami obsahu na internete.

V súčasnosti sa realizuje veľký počet počiatočných ponúk digitálnych mincí (ICO) a vznikajú nové iniciatívy využívajúce blockchain. Zdá sa však, že neustále iba kopírujeme to, čo už poznáme. Namiesto toho by sme sa mali snažiť vytvoriť niečo nové, čo doteraz nebolo objavené.

Pozrime sa preto na základné princípy technológie blockchain a pripomeňme si, že iba s ich porozumením a efektívnou aplikáciou budeme schopní odhaliť nové verzie aplikácií a protokolov. Tie nám pomôžu vstúpiť do novej éry ekonomiky, založenej na digitálnych aktívach.

Keď narazíte na niektorú z implementácií blockchainu, či už v podobe technológií, aplikácií, ICO alebo projektov, položte si otázku, ktorý z nasledujúcich šiestich princípov sa v nej odzrkadľuje:

1. Eliminácia sprostredkovateľov a tretích strán

Toto je základným predpokladom technológie blockchain.

Pôvodným zámerom Bitcoinu, ktorý túto revolúciu odštartoval, bolo využiť blockchain pri realizácii transakcií bez účasti tretích strán či sprostredkovateľov. To je totiž podstatou siete zdieľaných účtovných kníh. Každá transakcia je zaznamenávaná a schvaľovaná samotnými členmi siete, čo vedie k zvýšeniu efektivity a transparentnosti.

Táto technológia je v súčasnosti využívaná napríklad v rámci decentralizovaného obchodovania s aktívami. Obchodný príkaz sa tomto prípade vykonáva priamo na blockchainovej siete a do procesu nie je zapojená žiadna burza.

2. Likvidita pôvodných aktív

Pôvodné aktíva, ktoré sú počiatočným produktom technológie blockchain (napríklad kryptomena Ethereum), sa vďaka aplikácii CryptoKitties v čoraz väčšej miere dostávajú do povedomia širšej verejnosti.

Je pravdou, že prvým pôvodným aktívom blockchainu sú samotné kryptomeny. Čoskoro sa však v rámci tejto technológie budú obchodovať všetky druhy digitálnych aktív.

Prvými kandidátmi budú aktíva, ktoré už v súčasnosti disponujú digitálnou podobou. No aj na niektoré „tvrdé aktíva“ je možné uplatniť princípy čiastočného vlastníctva a okamžite im prideliť vysokú likviditu. Celosvetová likvidita sa bude postupne zvyšovať, pretože veľkú časť nelikvidných aktív bude možné obchodovať v rámci sieti blockchain.

3. Dokladovanie transakcií

V blockchainovej sieti je zaznamenávaná istá verzia pravdy. Zároveň by sme však mali byť schopní overiť si túto pravdu na nejakom konkrétnom mieste. Bolo by vhodné, keby sa na scéne objavili jednoducho použiteľné webstránky a portály, ktoré by poskytovali odpovede týkajúce sa transakcií a podnikania v rámci blockchainu. Mohli by fungovať podobne ako napríklad spoločnosti Etherscan a Blockchain. Tie umožňujú zákazníkom prezerať si transakčné údaje a detaily o minulých operáciách v rámci blockchainov Ethereum a Bitcoin.

Je tak možné zistiť, kedy a kde prebehla transakcia, aké strany sa na nej zúčastnili, kto vlastnil vybrané aktíva pred predajom a kedy bola transakcia zaznamenaná systémom.

V súčasnosti sa zároveň vyvíja niekoľko projektov, na základe ktorých by mohol vzniknúť ekvivalent „googlenia“ v rámci blockchainu.

4. Vyhodnocovanie kontraktov

Základnou jednotkou operácií na blockchaine sú inteligentné kontrakty.

Ich úlohou je realizovať istý proces na základe určitých, vopred naprogramovateľných podmienok. Postupne ich možnosti testujeme a dávame im čoraz väčšiu autonómiu. Blockchainy by mali byť schopné prevádzať finančné prostriedky, odmeňovať užívateľov, prevádzať vlastníctvo, prijímať volebné hlasy, spravovať práva inštitúcie a vykonávať akékoľvek inteligentné kontrakty, na ktoré ich naprogramujeme.

Prirodzene, s veľkou pravdepodobnosťou sa stretneme s niekoľkými chybami a nesprávnymi aplikáciami tejto technológie. To však patrí k objavovaniu potenciálu každej novej inovácie. Z toho vyplýva, že k celej záležitosti musíme pristupovať opatrne. Je potrebné začať od začiatku a otestovať rôzne možnosti. Až potom budeme môcť konštruovať inteligentné kontrakty, zamerané na komplexné operácie a blockchainu tak prenechávať väčšiu zodpovednosť.

5. Peer-to-peer infraštruktúry

Ďalším kľúčovým princípom blockchainov je infraštruktúra typu peer-to-peer (P2P), ktorá je základom všetkých operácií v tejto oblasti.

V rámci blockchainov so sebou priamo jednajú dve zúčastnené strany. Mali by sme však pamätať na fakt, že zúčastnenou stranou môže byť ktokoľvek so smartfónom či počítačom. V niektorých prípadoch sú členmi infraštruktúry iba ľudskí užívatelia, inokedy je peer-to-peer vzťah naviazaný medzi ľuďmi a servermi. Bez ohľadu na charakter konkrétnej štruktúry je práve tento princíp dôvodom, že pomocou blockchainu je možné realizovať operácie, ktoré boli doteraz nepredstaviteľné.

Blockchain s obmedzenou P2P infraštruktúrou bude mať na svojich účastníkov obmedzený vplyv.

6. Sieťový efekt na úrovni protokolov

Horizontálne alebo vertikálne protokoly sú ďalším kľúčovým princípom, na ktorom budú postavené aplikácie blockchainu. Môžeme ich považovať za akýsi ekvivalent webových štandardov, medzi ktoré patria všeobecne známe protokoly HTTP, HTML, URL, CSS, XML atď.

Podobné štandardy umožňujú rozširovanie užívateľskej základne, pretože s vedomosťami v tejto sfére je spojený významný sieťový efekt. To znamená, že čím viac ľudí používa tieto protokoly, tým viac informácií a vedomostí je o nich dostupných. V rámci technológie blockchain by sme sa vo všeobecnosti mali snažiť aplikovať väčšie množstvo sieťových efektov. Každý nový užívateľ tak zvýši hodnotu celej siete.

Na trhu s kryptomenami sa pred dvoma rokmi zbiehali vývojári so svojimi nedokonalými technológiami. Dnes zaznamenávame opačný trend.

Zatiaľ čo väčšina developerov a výskumníkov sa aktuálne snaží zdokonaľovať svoje technológie, na trh sa hrnú ambiciózni podnikatelia so svojimi nedokonalými podnikateľskými modelmi. Pri každom projekte si však musíme položiť otázku, či je cestou k nevídanej inovácii alebo iba neželaným rozptýlením.

Budovanie budúcnosti blockchainu je náročnou výzvou. Ak sa však budete usilovne snažiť uplatňovať základné princípy tejto technológie, skôr či neskôr sa Vám možno podarí zlúčiť ich do prelomovej kombinácie.