CDPay

Základné nastavenia používateľa v CDPAY

Častou otázkou nových používateľov je kde začať, aby som mohol akceptovať cez vás kryptomeny.

Rozdelíme si to do logických častí:

 1. Nastavenia profilu (email, heslo, PIN, notifikácie, výpisy, vyplácanie krypta)
 2. Nastavenia vašich cieľových adries pre podporované kryptomeny
 3. Jazyk pre platobné rozhrania vášich klientov
 4. Vytvorenie a správa pomocných účtov (PoS terminál, účtovník)

Nastavenie základných používateľských nastavení

User / Settings ponuka v menu
 • sMain – používateľské meno, váš API kľúč a tajný kľúč (môžete si ho zmeniť cez tlačidlo na boku, je generovaný automaticky)
 • Reset Password – na zmenu hesla budete potrebovať cez váš PIN odblokovať polia. Zadajte svoj PIN a systém vám pošle jednorázovú linku, kde po nakliknutí odomknete dané menu. Zadáte staré heslo a následne nové heslo, pridáte váš a uložíte túto zmenu.
 • Reset PINu – zvoľte unlock a systém vám pošle jednorázovú linku, kde po nakliknutí budete presmerovaní portál a menu pre zmenu PINu.
 • Change email – zmenu emailu vyvoláte zadaním vášho PINu a tlačidla Unlock. Následne vám systém vygeneruje jednorázový link na zmenu vášho emailu v menu a potvrdíte ho vašim PINom.
 • Statement – pre nastavenie periódy intervalu informatívneho výpisu vo formáte PDF na váš email, zadajte váš PIN a stlačte Unlock. Systém vám vygeneruje jednorázový link na váš email, ktorý po potvrdení odomkne túto ponuku. Zvolíte checkbox „enable statements“ a zvolíte si periódu a potvrdíte PINom.
 • Advice – je potvrdenie pre partnerov vo forme PDF „Avíza“, ktorí si zvolili ako výstup výmenu do EUR alebo inej FIAT meny. Je daňovým dokladom pre vaše účtovníctvo. Jeho perióda je nezávsilá od periódy vyplácania na váš bankový účet. Tú si volíte v časti bankových detailov.
 • Txn Notify – je informatívnou okamžitou transakčnou notifikáciou zasielanou na váš email okamžite po obdržaní potrebných konfirmácií na danej sieti použitej kryptomeny.
 • Payout Treshold – je určený pre klientov nemeniacich kryptomeny do FIAT meny. Slúži na ušetrenie transakčných nákladov per uskutočnená krypto transakcia do vašej peňaženky. Levely sú prepočítavané každých 5 minút k aktuálnemu kurzu a následne odosielané po dosiahnutí prepočítanej EUR hodnoty do vašej peňaženky. Poslednou ponukou v tomto menu je typ OnDemand, ktorý slúži na uchovanie krypto meny u nás v peňaženke. Je ho možné následne vybrať kedykoľvek a poslať kamkoľvek cez menu Transactions / Manual Payout (potvrdenie cez email linku). Toto nastavenie neodporúčame, nakoľko negarantujeme bezpečnosť úschovy mien u nás.