Altcoiny, Bitcoin, Blockchain

Sprievodca cenovými indexmi kryptomien

 

Investori do akciových trhov majú k dispozícií niekoľko trhových indexov, na základe ktorých majú možnosť vykonávať premyslené investičné rozhodnutia. Cena, trhová kapitalizácia a objem obchodovania patria medzi kľúčové ukazovatele, ktoré je potrebné analyzovať pri obchodovaní s akýmikoľvek aktívami. Výnimkou nie sú ani kryptomeny. Tie sa obchodujú na obrovskom množstve kryptobúrz po celom svete – našťastie existujú cenové indexy, ktoré Vám poskytnú všetky dáta potrebné pre orientáciu v tomto sektore.

Čo predstavujú cenové indexy kryptomien?

Jedná sa o webstránku alebo platformu, ktorá uvádza aktuálnu cenu a informácie o trhovej kapitalizácii rôznych kryptomien.

Medzi najpopulárnejšie príklady patria platformy CoinMarketCap, WorldCoinIndex a CryptoCompare. Tieto stránky sa používajú hlavne pre získavanie okamžitých informácií o vývoji cien viacerých kryptomien, ale sú tiež dobrým zdrojom informácií pre posudzovanie, monitorovanie a porovnávanie rastu rôznych digitálnych aktív.

Takéto indexy obvykle uvádzajú informácie výhradne o tých kryptomenách, ktoré spĺňajú isté kritériá – v niektorých indexoch nájdete analyzované všetky kryptomeny dostupné na súčasnom trhu, v iných sa budú nachádzať iba vybrané tokeny. Vyžadované kritériá sa môžu týkať napríklad dostupnosti daných mien na verejných burzách, prípadne požadovaného objemu obchodovania s danou virtuálnou menou.

Veľký podiel renomovaných cenových indexov kryptomien však uvádza informácie o väčšine tokenov dostupných na trhu a tieto platformy sú tak dobrým spôsobom sledovania vývoja celého trhu s kryptomenami v danom čase bez toho, aby ste museli manuálne zhromažďovať údaje zo stoviek individuálnych kryptobúrz na svete.

Ako sa líšia od tradičného indexu akciových trhov?

V podstate sa jedná o rovnaký princíp.

Oba druhy indexov efektívne odzrkadľujú finančné zdravie priemyslu, do ktorého investor usmernil svoje prostriedky.

Najväčší rozdiel medzi týmito indexmi samozrejme spočíva v skutočnosti, že tradičné indexy akciových trhov uvádzajú cenové informácie pre akcie spoločností, zatiaľ čo indexy kryptomien prezentujú informácie o cenách pre kryptografické aktíva rôznych sietí postavených na blockchaine.

Ďalším rozdielom je fakt, že cenové indexy kryptomien zvyčajne pokrývajú väčšinu digitálnych tokenov dostupných na voľnom trhu, kým tradičné indexy akciových trhov zahŕňajú iba obmedzený súbor akcií – vo väčšine prípadov je reč o akciách s určitým spoločným menovateľom, ktorým môže byť typ priemyselného sektoru alebo veľkosť podnikov. Tieto indexy sú často vnímané ako okamžitý náhľad do súčasnej situácie, ktorý pomáha investorom posúdiť finančné zdravie celého trhu.

Mimoriadne populárny Standard & Poor‘s 500 Index (S&P 500) uvádza informácie o 500 najväčších amerických spoločnostiach s ohľadom na ich trhovú hodnotu, zatiaľ čo index Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) je poskladaný z akcií 100 najväčších spoločností kótovaných na burze cenných papierov v Londýne (opäť zvolených na základe trhovej kapitalizácie).

Na druhej strane však existujú aj indexy ako FTSE techMARK 100, ktorý zahŕňa výlučne 100 najinovatívnejších technologických spoločností zapísaných na londýnskej burze cenných papierov, zatiaľ čo S&P Global 1200 Information Technology Index posudzuje iba spoločnosti podnikajúce v sektore informačných technológií (IT).

Aké informácie nájdete na cenovom indexe kryptomien?

Kľúčové informácie uvádzané v takýchto indexoch sa zameriavajú na vývoj cien a povahu obchodovania so zvolenými aktívami.

V indexe obvykle nájdete aktuálnu trhovú cenu príslušných kryptomien a ich súčasnú trhovú kapitalizáciu – teda aktuálnu cenu vynásobenú počtom jednotiek v obehu. Medzi ďalšími uvádzanými informáciami bude pravdepodobne aj údaj pojednávajúci o celkovom objeme obchodovania s daným tokenom naprieč rôznymi svetovými trhmi v rámci posledných 24 hodín.

Indexové platformy Vám vo všeobecnosti ponúkajú možnosť kliknúť na jednotlivé kryptomeny a získať o nich podrobnejšie informácie. Tie môžu zahŕňať hodnoty o súčasnom a maximálnom objeme tokenov v obehu, graf zobrazujúci vývoj cien v čase a zoznam všetkých trhov alebo búrz, na ktorých je možné s danou kryptomenou obchodovať.

Uvedené kategórie informácií síce patria medzi najčastejšie zobrazované ukazovatele, avšak každá platforma je iná a poskytuje rôzne informácie v závislosti od svojej užívateľskej základne. Ak sa konkrétny index zameriava napríklad na denných obchodníkov, môže zobrazovať najvyššiu a najnižšiu cenu, ktorú daný token dosiahol v priebehu posledných 24 hodín. Ďalšia platforma, ktorá je viac prispôsobená potrebám dlhodobých investorov, môže poskytovať informácie o konkrétnych možnostiach využitia tokenu, udávať, či ide o token fungujúci na princípe proof-of-work (PoW) alebo proof-of-stake (PoS), prípadne či sa daná kryptomena zaoberá remitenčnými transakciami alebo tokenizáciou aktív.

Odkiaľ získavajú údaje?

Najčastejšími zdrojmi údajov cenových indexov sú burzy, ktoré sprostredkujú obchodovanie s kryptomenami.

Kryptoburzy poskytujú prostredie pre drvivú väčšinu objemu obchodovania v rámci sektoru digitálnych mien. Práve tu sa totiž vyvíja cena kryptografického tokenu na základe nákupnej a predajnej ceny, ktorú sú obchodníci ochotní akceptovať na konkrétnom trhu. Ceny uvádzané na verejných burzách kryptomien sú preto najpresnejšou reprezentáciou potenciálnej trhovej hodnoty tokenu a najlepším miestom na zhromažďovanie údajov.

Treba však poznamenať, že rôzne burzy môžu aj pri rovnakých kryptomenách udávať mierne odlišné ceny, čo závisí od povahy konkrétneho trhu. Cenové indexy kryptomien preto obvykle zbierajú údaje z viacerých búrz, aby sa takto dopracovali k čo najpresnejšiemu údaju o cene zvolenej meny. Keď navštívite profil konkrétnej digitálnej meny, môžete si prezrieť burzy, z ktorých index zhromažďoval cenové údaje a na ktorých je možné obchodovať so zvolených tokenom.

Bežne obchodovaný token ako Bitcoin je dostupný na stovkách trhov po celom svete. Menej populárna kryptomena ako IOTA je síce tiež relatívne úspešná, ale obchoduje sa možno iba na 30 trhoch.

Kryptoburzy sprístupňujú svoje dáta prostredníctvom rozhraní pre programovanie aplikácií API („Application Programming Interface“), čo indexom umožňuje bezproblémové zhromažďovanie potrebných údajov.

Rozhranie API je jednoducho mechanizmom, ktorý umožňuje inému softvéru komunikovať a vymieňať si dáta alebo správy v štandardnom formáte. Jedná sa tak o posla, ktorý premáva medzi jednotlivými aplikáciami, databázami a zariadeniami, aby medzi nimi zabezpečil spojenie a spoľahlivú výmenu informácií.

Aké typy údajov zhromažďujú indexy?

Typ zhromažďovaných údajov vo väčšine prípadov závisí od toho, aký druh informácií chce index sprístupniť svojim užívateľom.

Okrem zjavných informácií, akými sú trhová cena tokenov a údaje o množstve a povahe transakcií, sa v cenových indexoch kryptomien stretnete s nasledujúcimi údajmi:

  • ID digitálnych tokenov: Jedná sa o unikátne symboly, ktoré pomáhajú pri jednoznačnej identifikácii rôznych kryptomien (napríklad Bitcoin – BTC alebo Ethereum – ETH).
  • Obchodné ID: Tieto jedinečné identifikátory sa používajú pri posudzovaní celkového objemu obchodovania v rámci zvolenej kryptomeny.
  • Časové pečiatky: Tieto údaje zobrazujú presný čas vykonania obchodnej transakcie a používajú sa na rôzne účely, vrátane vyhodnocovania informácií o cenách kryptomien v reálnom čase, monitorovania maximálnych a minimálnych cenových hodnôt a určovania presného 24-hodinového objemu obchodovania.
  • Výmenné kurzy: Cenové indexy obvykle prezentujú aj aktuálne výmenné kurzy medzi kryptomenami a vybranými fiat menami (napríklad BTC/USD či ETH/USD), ale aj medzi rôznymi triedami kryptografických aktív, ktoré je možné medzi sebou obchodovať (napríklad BTC/ETH, ETH/XRP a tak ďalej).

Tento zoznam síce v žiadnom prípade nie je úplne vyčerpávajúci, ale slúži ako vhodný prehľad jednotlivých typov informácií, ktoré môžete odhaliť pri štúdiu cenových indexov kryptomien.