CDPay

Nastavenie výmeny do EUR pre majiteľa biznisu

Jednou so zakladných možností CDPAY riešenia je voľba majiteľa biznisu, či je si bude ponechávať krypto meny alebo si zvolí bezstratovú výmenu do EUR. V súčastnosti je výmena do CZK dočasne pozastavená.

Pri výmene do EUR, je nutné preštudovať si publikovanú zmluvu . Táto zmluva musí byť následne vyplnená a podpísaná. Podpisanie môže byť zrealizované na Slovensku elektronicky pomocou eID certifikátom. Zmluva obsahuje formálne náležistosti a garancie CryptoDiggers s.r.o. pri výmene do EUR.

Nastavenie detailov firmy pre realizáciu výmeny
Nastavenie detailov vašej banky a period výmeny

Po pridaní výmena nezačne fungovať automaticky. Je nutná kontrola údajov vašej firmy, jej predmety podnikania v súlade s internými AML pravidlami. Tento proces je ukončený manuálnym schválením vašej firmy pre výmenu do EUR, ktorú uvidíte v sekcii List Bank Details ako Approved.

Po tomto kroku, už môžete naplno využívať služby CDPAY s výmenou do EUR. Majte na pamäti, že existujú transakčné limit per platba a per deň. Pre EUR zákazníkov to je defaultne nastavené na 5000 / 10000 EUR. Pre zvýšenie limitov nás kontaktujte alebo oslovte pred uzavretím zmluvy.