CDPay

Fakturačný dodatok v CDPAY

Fakturačná funkcionalita pozostáva z viacerých oblastí, ktoré je nutné pochopiť pred jej používaním.

  1. Oprávnení a špecifickí používatelia
  2. Manuálne vytváranie faktúr.
  3. Automatizované vytváranie faktúr cez API
  4. Prehľad vytvorených faktúr cez portál CDPAY
  5. Platba faktúr cez platobné rozhranie CDPAY

Oprávnení používatelia

Systém CDPAY umožňuje vytvoriť oddelenú rolu pre používateľa s názvom „Accountant“ . Vytvára sa v časti User -> Cashier/Accountant cez ponuku Add User. V tejto voľbe je nutné zadať reálnu email adresu používateľa, ktorý bude spravovať (vytvárať a kontrolovať) vaše kryptomenové fakturačné dodatky. V prvej fáze je to len PDF dokument s jedným aktívnym QR kódom. Tento QR kód v sebe obsahuje URL linku, ktorá nasmeruje vášho platiaceho klienta do platobnej časti CDPAY portálu. Tento dokument je považovaný len za fakturačný dodatok k existujúcej faktúre, pretože neobsahuje plnohodnotné údaje pre faktúru.

Vytvorenie používateľa pre fakturácie

Do fakturačného dodatku budete musiet vpísať len variabilný symbol z plnohodnotnej faktúry, sumu v lokálnej mene (napr. v EUR), menu v ktorej účtujete (napr. EUR) a platnosť faktúry. Platnosť je aj určením expirácie linky, po ktorej už nebude môcť zákazník zaplatiť.

Vytváranie fakturačných dodatkov do PDF na email účtovníka / majiteľa

Kurz danej kryptomeny sa prerátava až v momente kliknutia na URL linku z dodatku a je označený ako zaplatený až po obdržaní danej kryptomeny. A teda je možné čakať bez rizika akceptovania volatility na najvhodnejší kurz počas platnosti faktúry.

Fakturačný dodatok s jedným platobným QR kódom

Prehľad o vytvorených fakturačných dodatkoch nájdete v časti Invoice -> Show Invoices.

Prehľad vytvorených fakturačných dodatkov

API pre fakturačný dodatok

Popis automatizovaných volaní a ich implementáciu popisuje dokument na stránke CDPAY portálu. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať ihneď.