API, CDPay

Čo všetko ide automatizovať na CDPAY

Článok nebude popisovať konkrétne implementčné kroky, ale odkáže sa na existujúce dokumenty vhodné pre developerov alebo technický tím ľudí. Momentálne sme prešli na APIv2, ktorá umožnňuje stále implementáciu s platobným iframe alebo pomocou presmerovania do platobného okna na CDPAY.

Presmerovanie na CDPAY pre zrealizovanie platby
Platenie pomocou iframe vašej stránke pre zrealizovanie platby

Čo všetko ide automatizovať cez API na CDPAY:

  • Eshop platby (vrátane callback volaní)
  • Volania pre PoS terminál
  • Vytváranie fakturačných dodatkov s QR kódom
  • Vytváranie objednávok pre kúpu kryptomien

Čo nejde automatizovať cez API na CDPAY:

  • zakladanie účtov
  • akékoľvek zmeny nastavení účtov
  • vyplácanie krypto meny pri nastavení onDemand

Všetky implementačné dokumenty alebo linky nájdete vždy v časti Pay Modules / Common Docs