CDPay

CDPAY PoS terminál – pre pokladníkov

Terminál je možné inštalovať z Google Play Storu . Samotná aplikácia nemá možnosť vykonať registráciu účtu pre majiteľa prevádzky. Je to len pomocná aplikácia umožňujúca obsluhe vykonávať kreditné transakcie na účet majiteľa prevádzky bez možnosti fraudu.

CryptoDiggers, CDPAY PoS

Samotná aplikácia može byť nainštalovaná na akékoľvek zariadenie Android v5.+. Pri zakúpení samotného hardvérového zariadenia, získava prevádzka možnosť tlače informatívnych dokladov a uzávierok na termo papier.

Pri inštalácii na Android zariadenie, ktoré má plnú podporu čítania/zápisu cez NFC (bezkontaktnú komunikáciu) viete poskytovať túto funkcionalitu pre niektoré kryptomenové peňaženky (Bitcoin Core, Dash Core) ako bonus.

Účet pre aplikáciu CDPAY PoS, musí byť teda vytvorený priamo majiteľom cez portál CDPAY. Kde je nutné zaregistrovať si aspoň jednu verejnú adresu svojich mien (BTC, LTC, XMR, ZCASH, DASH, BCH), ktoré chce majiteľ akceptovať v prevádzke. Následne je nutné v časti accounts vytvoriť účet pre obsluhu s jeho emailom.

Vytvorenie pokladníckeho účtu na cdpay.eu

Majiteľ prevádzky môže zaregistrovať adresy mien pre pokladníkov, ktorý takto môžu príjimať sprepitné v prevádzke v kryptomenách a dostávať ich raz mesačne do svojej peňaženky.

Spustenie aplikácie vyžaduje Internet a zadanie správneho mena a hesla pokladníka. Tieto údaje sú následne na zariadení držané v prihlásenom stave po dobu 7 dní a nie je nutné sa ani po reštarte zariadenia do aplikácie prihlásiť.

Terminál nie je nijak a nikdy spojený s fiškálnou pokladňou, pokiaľ nie je v nej aplikácia CDPAY PoS priamo integrovaná. To znamená, že je nutné naúčtovať zákazníka najskôr do fiškálnej pokladne a potom zvlášť do terminálu. Zákazník musí dostať doklad z fiškálnej pokladne a informatívny doklad z CDPAY PoS len v prípade hardvérového riešenia. Tento doklad nie je povinný, všetky údaje sú zapísané v blockchaine danej meny.

Ako správne účtovať v prevádzke

Pri účtovaní kryptomien na pokladník postupuje následovne:

  • obsluha sa spýta zákazníka akou krypto menou chce platiť

  • zvolí danú kryptomenu v aplikácii viď. obrázok
  • nahodí sumu vo FIAT mene (napr.EUR, podľa krajiny kde sa prevádzka nachádza)
  • stlačí zelené tlačidlo na spodu obrazovky
  • terminál zobrazí platobné údaje s QR kódom pre danú krypto menu
  • pokladník vyzve zákazníka na oskenovanie QR kódu a poslanie presnej požadovanej čiastky krypto meny

  • obsluha terminálu uvidí zelené potvrdenie platby. Hardvérový terminál okamžite tlačí informatívny doklad.
  • kedykoľvek cez deň je možné zobraziť alebo v prípade hardvérového terminálu vytlačiť stav transakcií z daného pre prihlásený účet
Stlačte následovnú ikonku pre vyvolanie sumáru transakcií za daný de
brazovka uzávierky / zoznam transakciíí za daný deň a účet

Možné stavy pri platbe

1. OK, obsluha uvidí zelené koliesko s nápisom OK. V prípade, že má hardvérový terminál, terminál začne automaticky tlačiť informatívny doklad. Tento doklad je možné s ikonkou tlačiarne, tlačiť aj viac krát po sebe.
2. Timeout, vyprší 15 minútový limit pre obdržanie platby. Zobrazí sa červená obrazovka s nápisom STOP. Obsluha zatlačí tlačidlo „BACK“. Ak zákazník platbu poslal, treba kontaktovať našu podporu zobrazenú na zadnej strane terminálu alebo na našom webe.
3. Invalid amount received, zákazník poslal zlú sumu. Kontaktujte našu podporu. Vráťte sa tlačidlom „BACK“.