API, CDPay

Čo všetko ide automatizovať na CDPAY

Článok nebude popisovať konkrétne implementčné kroky, ale odkáže sa na existujúce dokumenty vhodné pre developerov alebo technický tím ľudí. Momentálne sme prešli na APIv2, ktorá umožnňuje stále implementáciu s platobným iframe alebo…

Continue Reading