Bitcoin, Blockchain

Blockchain, kryptomeny a ich dlhodobé vyhliadky

Blockchain je revolučnou inováciou, ktorá sprostredkovala vznik Bitcoinu a obrovského počtu ďalších altcoinov. Napriek pretrvávajúcim pochybnostiam sa nedá vyvrátiť skutočnosť, že táto technológia je zásadným krokom k vytvoreniu celosvetovej digitálnej ekonomiky. Rozvoj a integrácia blockchainových technológií povedie k navyšovaniu hodnoty a všeobecného uznania sektoru sústredného okolo virtuálnych mien.

Všetko, čo má nejakú hodnotu, bude v konečnom dôsledku tokenizované. Protokol HTML sa stal revolučným prvkom v rámci digitálneho obsahu a blockchain má rovnaký potenciál v oblasti hodnôt a s nimi súvisiacimi transakciami. Nachádzame sa na pokraji vzniku takzvaného „Internetu 3,0“. Tento vývoj je skutočne nevyhnutný a nezastaviteľný.

Tokenizovaná ekonomika blockchainu, ktorú predstavujú rôzne kryptomeny, má v súčasnosti hodnotu viac než 200 miliárd dolárov. Budúcnosť je už tu. Rýchlosť zavádzania do praxe a narastajúca popularita blockchainu je pre mnoho svetových vlád prekvapením.

Tento zvýšený záujem o technológiu blockchainu vyplýva z dvoch zásadných činiteľov. Na jednej strane sa totiž jedná o verejne prístupnú decentralizovanú technológiu a na druhej strane ide o platformu, ktorá ja základným stavebným kameňom obrovského sektora sústredného okolo kryptomien. Priekopníkom v tejto oblasti sa stal Bitcoin, ktorý bol predchodcom mimoriadne veľkého množstva rôznych altcoinov. Všetky tieto faktory prispeli k rapídnemu vzostupu blockchainu a kryptomien v celosvetovom meradle.

Treba poznamenať, že blockchain by bez tokenizovanej ekonomiky nebol schopný dosahovať svoj plný potenciál. Je to práve táto „technologicko-ekonomická“ kombinácia, ktorá podnietila nárast a prijímanie blockchainu v úlohe verejnej infraštruktúry.

Prirodzene, nie všetci súhlasia s vyššie uvedenými názormi. Ešte aj v súčasnosti sa objavujú ľudia, ktorí tvrdia, že už samotný blockchain je mimoriadnym technologickým prelomom a že Bitcoin spolu s ostatnými kryptomenami je „bezcenný“, „nereálny“ či vyslovene „zlý“.

Je pritom zaujímavé, že na oboch stranách tejto diskusie sa objavujú inteligentní a skúsení ľudia. Svet tak čelí zásadnej dileme. Argumenty zástancov a kritikov kryptomien sa točia predovšetkým okolo ich ideologických názorov na túto inovatívnu technológiu.

Jedna vec je však jasná. História ukázala, že všetky inovácie a spôsoby budovania bohatstva sa v počiatočných fázach svojho vývoja spájajú so špekuláciami a pochybnosťami o ich budúcom potenciáli.

Nedá sa vyhnúť tomu, že v súčasnom prostredí rapídneho rozvoja sa niektorým hráčom podarí uspieť, kým iní sa budú musieť úplne stiahnuť z trhu. To je však základným princípom každého prirodzeného cyklu zavádzania významných technologických a ekonomických inovácií. Jednoducho povedané, investície predbehnú plnenie vytýčených plánov. V tomto prípade sú za to čiastočne zodpovedné samotné kryptomeny, ktoré sú často motiváciou pre vystavovanie sa nadmernému riziku. Toto riziko sa však časom rovnomerne distribuuje do celého sektora, trh s kryptomenami sa nakoniec stabilizuje a dozreje do svojej finálnej podoby.

Disruptívne technológie

Blockchain a kryptomeny sa v súčasnosti nachádzajú iba v počiatočnej fáze svojho vývoja, no majú potenciál stať sa skutočne disruptívnymi technológiami. Dôkazom môže byť mimoriadne veľké množstvo investícií, financovania, talentu, začínajúcich podnikov, spoločností, výskumu a vývoja, ktoré sa v tejto oblasti realizujú. Takéto rapídne tempo rozvoja sme doteraz nezaznamenali v žiadnom inom sektore.

Pozoruhodný výkon novovzniknutého odvetvia prekvapil väčšinu vlád. Nie je ničím výnimočným, že regulačné orgány doteraz neboli schopné vybudovať vhodný legislatívny systém, ktorý by vyčerpávajúco odpovedal na všetky otázky objavujúce sa v tomto inovatívnom prostredí. Vlády v súčasnosti riešia dilemu, či a ako majú regulovať trh s kryptomenami a či majú digitálne aktíva šancu zaujať vedúce postavenie v rámci mainstreamového trhu.

Regulačná legislatíva zatiaľ zaostáva aj na poli počiatočných ponúk digitálnych mincí (ICO). Nemôžeme však zabúdať na to, že táto metóda zhromažďovania finančných prostriedkov bola v priebehu posledných dvoch rokov zásadne výkonnejšia ako tradičné spoločnosti investujúce rizikový kapitál. Pomocou ponúk ICO sa totiž v roku 2017 a v prvej polovici roka 2018 vyzbieralo až o 4,5 miliardy dolárov viac ako ktoroukoľvek inou stratégiou davového financovania.

Agentúra CoinDesk dokonca uviedla, že iba počas prvých troch mesiacov roka 2018 sa pomocou ponúk ICO zhromaždilo 6,3 miliardy dolárov, čo je viac ako súhrnný objem financovania touto stratégiou v celom roku 2017. To je neklamným dôkazom skutočnosti, že financovanie pomocou blockchainu sa udrží na scéne ešte veľmi dlho.

Situácia na trhu tiež vypovedá o tom, že mnohé ponuky ICO vykonané start-upovými podnikmi sa v konečnom dôsledku nevyhnú zlyhaniu. Dostupné údaje dokladujú, že takto skončilo až 60% doteraz realizovaných projektov, pričom táto hodnota by sa mohla v blízkej budúcnosti zvýšiť na 80 až 90%. Takýto stav však vzhľadom na bezprecedentné inovácie a rapídny rozvoj sektora nie je ničím neočakávaným. Atraktivita ponúk ICO je napriek tomu aj aktuálne na vysokej úrovni. Zásadnou výhodou tejto stratégie je mimoriadne jednoduchý a rovnocenný prístup pre všetkých účastníkov trhu.

O digitálne triedy aktív sa v najväčšej miere zaujímajú príslušníci generácie milénia. Zdá sa, že v elektronickom prostredí sa cítia ako doma, vyhovuje im princíp vysokého rizika a vysokých výnosov a sú spokojní s dostupnosťou investičných možností v tomto sektore. Aj vďaka mladým ľuďom je teda veľmi pravdepodobné, že s ponukami ICO sa budeme stretávať aj naďalej.

Digitálna tokenizovaná ekonomika

Očakávame, že v budúcnosti budeme disponovať niekoľkými druhmi tokenov, ktoré budú reprezentovať digitálnu hodnotu uchovanú na verejnom blockchaine. Postupný vzostup tokenizovanej ekonomiky povedie k navyšovaniu hodnoty celého sektora a čoraz častejšiemu využívaniu jeho výhod. Už v blízkej budúcnosti by sme sa tak mohli rozlúčiť s fiat menami a namiesto nich využívať výhradne digitálne tokeny. Jedná sa o nevyhnutnú cestu smerom k digitálnej ekonomike.

Ponuky ICO budú dosahovať čoraz vyššiu kvalitu a bude sa im dariť zhromažďovať omnoho väčší objem financií. Investori sa stanú náročnejšími, objavia sa nové hodnotiace systémy a analytici, ktorí budú usmerňovať investorov v tomto sektore. Na kryptomeny sa začnú zameriavať aj popredné banky a začínajúcim podnikom pomôžu orientovať sa v možnostiach ponúk ICO, ako aj spravovať zhromaždené prostriedky.

Ponuky ICO postupne prilákajú aj veľkých inštitucionálnych investorov, ktorí so sebou do tohto sektora prinesú vysokú odbornosť a profesionalitu. Ponuky ICO sa tak môžu tešiť na pozitívnu budúcnosť, ktorá bude spojená so všeobecným uznaním tejto stratégie davového financovania.

Zhrnutie

Už v súčasnosti sa na trhu objavuje niekoľko kvalitných a sofistikovaných projektov založených na blockchaine, ktoré zásadne zvyšujú legitímnosť a dôveryhodnosť tejto technológie. Ďalšia iniciatíva v tomto smere povedie k vytváraniu vhodných podmienok na to, aby sa ponuky ICO stali všeobecne uznávaným spôsobom zhromažďovania kapitálu.

Občasným podvodom a zlyhaniam sa pravdepodobne nevyhneme, ale to nie je dôvod na to, aby sme úplne ignorovali obrovský potenciál tejto inovácie. Tokenizovaná ekonomika sa stane revolučnou zložkou vo všetkých odvetviach priemyslu.

Veríme, že všetky hodnoty budú nakoniec tokenizované a decentralizované na verejnej blockchainovej sieti. Nižšie náklady a schopnosť bezpečnej realizácie transakcií pri omnoho vyšších rýchlostiach budú hlavnou hybnou silou tejto technológie a kľúčovým faktorom pri zavádzaní blockchainu do mainstreamového prostredia.

Zabudnite na krátkodobé špekulácie. Držanie kryptomien a rozvoj blockchainu má mimoriadne veľký dlhodobý potenciál. Tokenizované aktíva sú totiž základom digitálnej ekonomiky, ktorá sa rozrastá závratným tempom. V dôsledku všeobecnej digitalizácie sveta sa bude hodnota virtuálnych mien ďalej navyšovať.