Bitcoin

Bitcoin ako platobný systém a jeho výhoda voči platobným kartám

Bitcoin v porovnaní s tradičným bankovým systémom disponuje mnohými výhodami. Umožňuje zasielanie platieb do zahraničia bez problémov s konverziou meny, transakcie sú obvykle schvaľované do desiatich minút a po vykonaní transakcie ju nemožno spätne zrušiť. Od uvedenia Bitcoinu na trh sme zaznamenali výrazné zlepšenie bezpečnosti jeho siete, čo umožňuje uchovávať obrovské objemy kryptomeny ako veľkým spoločnostiam, tak aj individuálnym užívateľom. Pozrime sa na to, aké výhody prináša Bitcoin pre predávajúcich a pre kupujúcich, ale aj na jeho porovnanie so súčasným systémom platobných kariet.

Výhody Bitcoinu pre predávajúcich

Ak prevádzkujete vlastné podnikanie a v rámci neho prijímate platby v Bitcoine, nepochybne ste zaznamenali viacero výhod. Prvou pozitívnou črtou je skutočnosť, že poplatky za spracovanie platieb hradia ich odosielatelia a poskytovateľ služby či produktu neplatí nič za to, že od kupujúceho získava finančné prostriedky. Tieto poplatky sú zároveň podstatne nižšie ako v rámci tradičných platobný sietí.

Bitcoin Vám umožňuje vykonávať transakcie naprieč celým svetom bez toho, aby ste boli obmedzený rozdielmi v národných menách. Jednosmerné transakcie pomocou Bitcoinu navyše nie je možné zvrátiť, čím sú predajcovia chránení pred rôznymi podvodmi. Bitcoin okrem toho získava čoraz väčšiu popularitu, vďaka čomu je oveľa pravdepodobnejšie, že sa v blízkej budúcnosti stane všeobecne rozšírenou platobnou metódou. Na rozdiel od tradičných bankových účtov a platobných systémov sa v rámci Bitcoinu nestretnete so žiadnymi mesačnými či manipulačnými poplatkami.

Pomocou tejto kryptomeny máte možnosť jednoducho vykonávať aj veľké platby, bez akéhokoľvek objemového limitu. Niektoré tradičné siete si za spracovanie objemných transakcií účtujú dodatočné poplatky, prípadne iným spôsobom obmedzujú objem prostriedkov, ktoré prostredníctvom nich môžete posielať. Táto skutočnosť spôsobuje závažné problémy pri predaji a kúpe veľkých položiek či prevádzaní veľkého množstva finančných prostriedkov.

Výhody pre kupujúcich

Používanie Bitcoinu prináša veľa výhod aj pre kupujúcich. Schvaľovanie transakcií do desiatich minút je výhodné pre medzinárodné transakcie, pričom si môžete objednávať produkty zo zahraničia bez obavy o konverziu meny. Uchovávanie digitálnych tokenov je tiež mimoriadne jednoduché. Ako kupujúci síce budete musieť hradiť transakčné poplatky, ale zvyčajne sa bude jednať iba o niekoľko centov.

Pri výmene tovaru za Bitcoin predajca okrem iného nie je povinný hradiť veľké poplatky za spracovanie transakcií, čo ďalej znižuje celkové náklady na vykonanie obchodu zo strany kupujúceho.

Bitcoinové peňaženky môžu byť použité prostredníctvom akéhokoľvek elektronického zariadenia – či už Androidu, Apple alebo osobného počítača – pričom niektoré peňaženky môžu byť uložené na USB kľúčoch.

V poslednej dobe sa tiež zásadne zvýšilo zabezpečenie transakcií vykonávaných medzi súkromnými predajcami a kupujúcimi, čo odstránilo viaceré obavy z aktívneho využívania tejto kryptomeny.

Bitcoin verzus platobné karty

Iba nedávno sa objavili diskusie o tom, že Bitcoin bude schopný nahradiť súčasný systém platobných kariet. Hlavným argumentom je totiž skutočnosť, že poplatky v rámci siete Bitcoinu sú výrazne nižšie ako pri používaní debetných a kreditných kariet. Takéto riešenie by bolo obzvlášť výhodné pre podniky, ktoré vykazujú nízke ziskové marže a následne musia veľký podiel svojho zisku odvádzať poskytovateľom kreditných kariet. Samozrejme existujú ľudia, ktorí zastávajú názor, že kreditné karty tak ľahko neodídu zo scény. Keďže takýto typ platobných kariet umožňuje spotrebiteľom čerpať aj peniaze, ktorými v súčasnosti nedisponujú, kreditné karty sú obľúbeným prvkom súčasného finančného systému. Zároveň však existujú aj ďalšie dôležité činitele, ktoré je potrebné zvážiť pri diskusii o tom, či Bitcoin dokáže nahradiť kreditné alebo debetné karty.

Použitie platobných kariet je mimoriadne jednoduché, Bitcoin je o niečo zložitejší

Bitcoin a ďalšie kryptomeny síce disponujú mnohými výhodami, ale v porovnaní s ostatnými platobnými systémami majú aj jednu nevýhodu. Používanie platobných kariet je obzvlášť jednoduché – niektorí ľudia dokonca tvrdia, že táto jednoduchosť použitia spotrebiteľom vôbec neprospieva. Použitie a zabezpečenie Bitcoinu si vyžaduje aspoň minimálnu úroveň vzdelania v tematike kryptomien. Snáď najzložitejšou úlohou je postarať sa o to, aby boli jednotky kryptomeny skutočne odoslané na zamýšľaný cieľový účet, čo je pravdepodobne najvýraznejšou nevýhodou Bitcoinu. Ak sa spotrebiteľ navyše dopustí akéhokoľvek omylu, v rámci kryptomien neexistuje žiadne oddelenie služieb zákazníkom, ktoré by mohlo túto chybu napraviť.

To znamená, že pokiaľ sa jedná o jednoduchosť použitia, kreditné karty majú obrovskú výhodu – predovšetkým vo vzťahu k určitým kategóriám obyvateľstva, ktoré majú problém zvykať si na nové technológie. Nepochybne poznáte archetypálneho dôchodcu, ktorý sa spolieha výhradne na hotovosť a občasne použije debetnú kartu – nie je veľmi pravdepodobné, že jednoducho presedlá na Bitcoin. Niektorí ľudia sa zase môžu zdráhať používať Bitcoin skrátka preto, že mu neveria, prípadne neveria jeho povahe deflačnej meny.

Vlastnosti Bitcoinu môžu obmedziť míňanie spotrebiteľov, zatiaľ čo kreditné karty ho podporujú

To nás privádza k rozdielom medzi základnými vlastnosťami Bitcoinu a tradičných fiat mien, ktoré sa zároveň vzťahujú na platobné karty. Bitcoin je totiž deflačnou menou – celkové množstvo jednotiek digitálnej meny je obmedzené a vopred vieme, s akou frekvenciu sa bude uvoľňovať do obehu. Táto skutočnosť má tendenciu odrádzať spotrebiteľov od míňania svojich disponibilných prostriedkov. Podniky, ktoré by mali záujem o nahradenie platieb kreditnými kartami, platbami Bitcoinom, si musia uvedomiť, že aj keby túto kryptomenu využíval celý svet, ich tržby by mohli mierne klesnúť. Spotrebitelia si totiž dvakrát rozmyslia, kam usmernia svoje drahocenné tokeny. Fakt, že v obehu sa ocitne maximálne 21 miliónov jednotiek Bitcoinu, spôsobuje, že držitelia kryptomeny zásadne menia svoje spotrebiteľské správanie.

Bitcoinové poplatky

Predpokladajme však, že ľudia budú aj naďalej míňať svoje peniaze v rovnakej miere aj po prechode na platobný systém zložitejší ako kreditné karty. V takom prípade by sme sa mali pozrieť na transakčné poplatky a zistiť, či by bolo platenie Bitcoinom skutočne výhodnejšie ako platby kreditnou kartou. Rôzne zdroje hovoria o tom, že platby kreditnou kartou môžu zahŕňať poplatky vo výške medzi 2,5% až 3% z platenej sumy. Štruktúra poplatkov Bitcoinu je naproti tomu ovplyvňovaná charakterom trhu a závisí od rýchlosti, ktorú sa užívatelia snažia dosiahnuť pri spracovaní konkrétnych transakcií.

Poplatky v rámci siete Bitcoinu v súčasnosti pre akúkoľvek transakciu dosahujú hodnoty výrazne nižšie ako jeden dolár. Pri pomalších transakciách sa dokonca jedná iba o niekoľko centov. To však neplatilo stále. Pri uvedení Bitcoinu na trh boli transakčné poplatky efektívne nulové. Keď v decembri roku 2017 dosiahla cena kryptomeny takmer 20 000 dolárov za jednotku, aj transakčné poplatky dosiahli svoje maximum na úrovni približne 30 dolárov. Nikto preto nemôže s istotou zaručiť, že poplatky v rámci Bitcoinu ostanú aj naďalej nižšie ako pri platobných kartách. Budúci rozvoj trhu s kryptomenami však môže mať pozitívny vplyv aj na tento činiteľ.

Bitcoin ako alternatíva

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že Bitcoin sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nestane systémom, ktorý nahradí zaužívané platobné karty. To však v žiadnom prípade neznamená, že ľudia by nemali mať možnosť využívať svoje digitálne tokeny všade, kde o to budú mať záujem. Čím viac podnikov totiž začne prijímať platby Bitcoinom, tým lepšia bude situácia pre všetkých, ktorí vlastnia jednotky tejto – ale aj ďalších – kryptomien. Mohli by sme dokonca tvrdiť, že to prospeje aj ekonomike ako celku.

Bitcoin je v prvom rade úžasnou alternatívou k tradičným inflačným prostriedkom výmeny, ktoré kontroluje vláda. Spotrebitelia by preto mali považovať kryptomeny za kľúčový faktor v rámci zabezpečovania svojho osobného majetku. Mali by sme mať na pamäti, že v súčasnosti môže v podstate kedykoľvek nastať kríza likvidity, ekonomická katastrofa podobná rokom 2008 a 2009, alebo iná udalosť, ktorá úplne ochromí tradičné nástroje – okrem iného aj platobné karty. Bitcoin sa v takom prípade stane jednou z prominentných alternatív k zaužívaným prostriedkom výmeny a uchovávateľom hodnoty.