Altcoiny

Ako sa zmenia tokeny digitálnych mien v roku 2018? ICO vs. TAO

Vstupujeme do roku 2018 a zdá sa, že technológia blockchain bude v čoraz väčšej miere prispievať k tvorbe svetového kapitálu.

Na trhu s digitálnymi aktívami sa objavil príval naivných a nespôsobilých aktérov, ktorí hlásajú potrebu prísnejšieho dozoru regulačných orgánov v rámci tohto sektora. Mnohí účastníci trhu prejavili záujem o zavádzanie dynamického súboru smerníc a prípadných zákonov.

Analytici očakávajú, že v priebehu roka 2018 sa voči emitentom digitálnych aktív staneme svedkami sprísnených regulačných opatrení a dôslednejšieho presadzovania predpisov zo strany americkej Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC). To však bude iba začiatkom.

Regulačné orgány s veľkou pravdepodobnosťou zakročia aj proti niektorým „burzám“ obchodujúcim s digitálnymi tokenmi, ktoré sa nepochybne môžu považovať výhradne za finančné aktíva. SEC sa pravdepodobne spojí s Úradom pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA) a spoločne podniknú kroky proti jednotlivcom, ktorí pôsobili ako sprostredkovatelia pri realizácii počiatočných ponúk mincí digitálnych mien (ICO). Cieľom regulačných orgánov sa stanú aj nelicencované investičné banky a ďalšie neautorizované inštitúcie, ktoré obchodovali s aktívami v rámci ponúk ICO.

Potreba kvalitného vzdelávania bude počas nastávajúceho obdobia kľúčovým faktorom pre všetky zúčastnené strany. Jedine dostatočný objem dostupných informácii, zmierni zmätok v súvislosti s tým, ako sa aplikácie technológie blockchain, v rámci finančných transakcií líšia od samotných kryptomien.

Blockchain ako nástroj na tvorbu kapitálu pravdepodobne zvýši efektivitu nástrojov financovania na rôznych úrovniach. Zároveň zabezpečí zvýšenú transparentnosť pre emitentov aj regulačné orgány, dostupnosť informácií o klientoch finančných inštitúcií a dostatočnú ochranu investorov.

Nepochybne zaznamenáme zvýšenú mieru spolupráce medzi zástancami blockchainu, komunitou sústredenou okolo digitálnych mien a subjektmi, ktoré sa už v súčasnosti zapájajú do regulovaného trhu. Na trhu s kryptomenami sa takto začne presadzovať zvýšená kvalita aktív a patričná opatrnosť aj pri obchodovaní.

Výsledkom tejto iniciatívy bude zvýšená trhová aktivita, vyššie investície inštitucionálnych investorov a tiež investorov rizikového kapitálu.

Zmena označenia

Ako bude vyzerať prechod k novému systému v praxi? Ak ste oboznámení so súčasnými postupmi v ekonomike kryptomien, mali by ste sa pripraviť najmä na kozmetické zmeny.

V dôsledku vstupu nových účastníkov na trh sa výrazne zvýši objem dostupného kapitálu. Prevažná väčšina ponúk ICO otvorene pristúpi k emisii nových tokenov, v úlohe finančných aktív. V konečnom dôsledku to bude znamenať, že v priebehu roka 2018 sa do obehu dostane iba veľmi málo „pravých“ úžitkových tokenov z oblasti digitálnych mien.

Preto očakávame, že namiesto ICO sa na trhu presadí nová skratka „TAO“ („tokenized asset offering“; tokenizovaná ponuka aktív). Treba však poznamenať, že negatívna popularizácia v médiách, regulačné opatrenia a súdne procesy môžu viesť k poškvrneniu aj podobných novozavedených pojmov.

Regulačné orgány by tak mohli navrhnúť všeobecný súbor pravidiel, ktoré by riešili dvojitú úlohu digitálnych tokenov, jednak pri zhromažďovaní kapitálu, ale aj v rámci ich charakteru z pohľadu investičných nástrojov. Takýmto spôsobom by mohol vzniknúť akýsi integrovaný hybridný token, ktorý by vystupoval v roli investičného aktíva a zároveň by si zachovával úžitkovosť finančného derivátu či alternatívnej meny. Toto riešenie by efektívne ukončilo dilemu týkajúcu sa toho, či sú digitálne tokeny úžitkovými nástrojmi, aktívami alebo komoditami.

Evolúcia trhu

Mali by sme sa však zmieriť aj s tým, že niektoré prvky trhu s kryptomenami sa stanú minulosťou.

Ponukám ICO budú aj naďalej pripisované zásluhy za spopularizovanie a presadzovanie využívania inteligentných kontraktov pri zhromažďovaní finančných prostriedkov. Tokenizované aktíva budú považované za disruptívny faktor, v rámci tradičného obchodovania na Wall Street a povedú k vzniku druhej generácii účastníkov, na trhu s kryptomenami. Miera svetovej tvorby kapitálu bude narastať.

V roku 2018 zaznamenáme prijímanie a rýchly rozmach finančných nástrojov spojených s TAO. Tento vývoj by mohol dokonca zatieniť bývalý úspech samotných ponúk ICO z roku 2017. Funkčnosť a efektivita trhu sa budú postupne zvyšovať a v tomto sektore sa bude budovať omnoho výkonnejšia infraštruktúra. Spolu s modernizáciou zákonov o aktívach a cenných papieroch sa bude vyvíjať aj metodika uzatvárania obchodov, transakcií a vykonávania depozitov. Regulačné orgány tak dosiahnu vyššiu transparentnosť a účastníci trhu sa budú tešiť vyššiemu komfortu. Štandardizované a nezmeniteľné záznamy o realizácii inteligentných kontraktov a dôsledná archivácia sa stanú výhodami, ktoré do tohto priestoru prilákajú aj veľké inštitúcie a investorov rizikového kapitálu. Veľmi rýchlo si totiž uvedomia, že technológia blockchain im ponúka nový spôsob demokratizovaného prístupu ku kapitálu, sekundárnej likvidite a tvorbe bohatstva.

Tradičné veľké inštitúcie, ponúkajúce finančné služby vstúpia na trh tak, že budú získavať nových účastníkov trhu hneď od začiatku, prípadne si postupom času vybudujú klientelu organickým spôsobom. Najväčšie svetové spoločnosti nakoniec prebudí erózia trhového podielu a uvedomia si, že obchodovateľné aktíva z kategórie TAO sa môžu stať významným investičným produktom, ktorý sa vyznačuje pozitívnou ziskovou maržou, objemami a volatilitou.

Budúcnosť inteligentných kontraktov ako kľúčového nástroja vo svete financií je nespochybniteľná a nezvratná.

Výhoda pre ženy

Tieto zmeny však neprinesú nové výhody iba tokom peňazí. Nástup blockchainu na scénu a aplikácia inteligentných kontraktov bude mať ďalekosiahle pozitívne dopady.

Sociálne médiá budú rozširovať dosah emitentov nad rámec tradičných zdrojov financovania a prispejú tak k demokratizácii propagácie tokenizovaných aktív. Zmodernizované spôsoby tvorby kapitálu v kombinácii s kvalitnejším vzdelaním investorov zabezpečia rovnocenné podmienky pre ženy, afinitné skupiny, skupiny fanúšikov a rôzne komunity, ktoré môžu profitovať z mnohých konštruktívnych vedľajších účinkov dopadového investovania.

Usmerňovanie kapitálu smerom k ženskej populácii by mohlo viesť k vzniku nových podnikateľov, generálnych riaditeľov a inovátorov, ktorí doteraz nedisponovali dostatočnými prostriedkami. Kombinácia demokratizovaného kapitálu, technologického pokroku a sociálnych médií môže dokonca začať presadzovať nový svetonázor, ktorý povedie k prehĺbeniu rovnosti medzi pohlaviami.

Preto očakávame, že financovanie pomocou blockchainu môže zabezpečiť výraznejšiu finančnú nezávislosť žien, čo by korešpondovalo s cieľom číslo 5, v rámci Programu dlhodobo udržateľného rozvoja OSN, ktorý sa týka rodovej rovnosti.

Rok 2018 bude vďaka blockchainu rokom zmeny a volatility. Ostáva nám iba dúfať, že bude rovnako aj rokom finančnej inklúzie.