Blockchain

Ako môžu majitelia podnikov využiť technológiu kryptomeny Ethereum

Bitcoin a Ethereum sú v súčasnosti dvoma najpopulárnejšími virtuálnymi menami a majú spoločné viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Obe sú postavené na podkladovej technológii známej ako blockchain, ktorá uchováva záznamy o transakciách v digitálnych blokoch, ktoré sú distribuované v rámci decentralizovanej siete účastníkov. Ethereum však nie je iba digitálnou menou a platobným systémom, ale technologicky gramotným užívateľom umožňuje vytvárať vlastné decentralizované aplikácie, ktoré môžu pomocou inteligentných kontraktov zdokonaliť ktorékoľvek podnikanie. Zistite, ako môže z tejto technológie vyťažiť aj Vaša spoločnosť.

Majitelia podnikov sa v súčasnosti čoraz viac spoliehajú na moderné technológie. Niektorí z nich sa dokonca vo zvýšenej miere obracajú na elektronické meny. Bitcoin je virtuálnym, peer-to-peer, decentralizovaným a distribuovaným menovým systémom a predstavuje prvý využiteľný a spoľahlivý príklad digitálneho aktíva. Bitcoin využíva technológiu blockchainu, prostredníctvom ktorej je možné interagovať s ním v rámci miliónov medzinárodných sietí, dátových úložísk, účastníkov a zariadení po celom svete.

Pri práci s Bitcoinom nebudete držať v rukách skutočné mince. Jedná sa totiž o nový typ meny, ktorá žije výlučne na internete. Bitcoin je mimoriadne výkonným systémom, ktorý súčasne predstavuje platobnú sieť, ako aj samotnú menu. Navyše disponuje veľmi vysokou transakčnou rýchlosťou. Pomocou jediného stlačenia tlačidla môžete prijímať alebo uskutočňovať platby z akéhokoľvek miesta na planéte.

Sila, ktorou Bitcoin disponuje, ďaleko presahuje súčasný potenciál dolára. Bitcoin totiž nie je fyzickou menou a dolár zároveň nie je platobnou sieťou. Visa a PayPal na druhej strane nie sú menami, ale vystupujú iba v úlohe platobných sietí. Na nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na vplyv týchto rôznych technológií na podniky a spotrebiteľov po celom svete.

Blockchain má potenciál zmeniť fungovanie moderného sveta

Technológia zodpovedná za fungovanie blockchainu je nepochybne jednou z najvýznamnejších inovácií, ktoré svet zažil. Výsledkom pozoruhodného vývoja v tomto smere je skutočnosť, že na základe blockchainu aktuálne vzniká veľký počet aplikácií, ktoré prinášajú revolučné riešenia do rôznych oblastí ľudských životov. Blockchain vystupuje v úlohe distribuovanej účtovnej knihy či akejsi databázy všetkých vykonaných transakcií, ktorá je zdieľaná po celom svete a rôznym zúčastneným stranám umožňuje na základe spoločného konsenzu realizovať transakcie medzi subjektmi, ktoré si vzájomne nedôverujú alebo sa navzájom vôbec nepoznajú.

Táto zdieľaná databáza dostala pomenovanie „blockchain“, pretože sa skladá zo súborov informácií nazývaných ako „bloky“, ktoré sú distribuované a udržiavané v rámci siete tvorenej takzvanými účastníckymi uzlami („nodami“). Slovo „blockchain“ teda v konečnom dôsledku označuje lineárnu sekvenciu blokov, ktorá pripomína reťaz („chain“). Základným princípom blockchainovej siete je skutočnosť, že všetky bloky sú navzájom prepojené veľmi bezpečným, anonymným a súkromným spôsobom za použitia pokročilej kryptografie.

Ethereum a jeho vznik

Ethereum založil ruský programátor Vitalik Buterin a predstavuje decentralizovanú platformu, ktorá sprostredkuje fungovanie takzvaných inteligentných kontraktov. Aby ste však lepšie pochopili princípom kryptomeny Ethereum, musíte v prvom rade porozumieť Buterinovej filozofii. Mladý génius totiž verí, že nové menové trendy sú cestou do budúcnosti. Ak ste ambicióznym majiteľom rozvíjajúceho sa podnikania, buď sa k týmto trendom pripojíte, alebo ostanete úplne pozadu.

Ethereum je známe nielen preto, že je jedným z najväčších kryptografických aktív na súčasných kryptoburzách a trhoch, alebo preto, že disponuje značným množstvom kapitálu nadobudnutým na báze hromadného financovania, ale jeho popularita nepochybne pramení aj z podobnosti s Bitcoinom.

Kryptomena Ethereum vznikla v dôsledku opodstatnených obáv týkajúcich sa toho, že virtuálne meny by v budúcnosti mohli podliehať riadeniu zo strany nejakej centrálnej autority. Buterin si uvedomil, že práve dizajn blokov a protokol Bitcoinu je tým, čo tejto mene dodáva decentralizovaný a veľmi užitočný potenciál. Ethereum sa spolieha na základné princípy a atraktivitu Bitcoinu, pričom jeho cieľom je dosiahnuť veci, ktoré siahajú ďaleko nad rámec peňazí. Ethereum disponuje obrovským potenciálom – a ide o oveľa viac, než len peňažné transakcie.

V čom je výnimočný blockchain Ethereum

Pomocou takzvaného Ethereum blockchainu môžu strany zapojené do transakcií a zmlúv využívať inteligentné kontrakty na zahrnutie a ošetrenie všetkých procesov a pravidiel spojených s konkrétnymi transakciami. Po úspešnom vykonaní všetkých transakcií či zmlúv, inteligentný kontrakt okamžite vykoná potrebné akcie a iniciuje kontroly všetkých podmienok. Tieto kontroly sú založené na pravidlách definovaných a zakódovaných v samotnom inteligentnom kontrakte. Všetky tieto procesy sú starostlivo implementované počas vývoja blockchainových aplikácií, aby tak bolo možné nachádzať čo najlepšie technologické riešenia založené na tejto inovácii.

Ethereum nie je iba o mene

Podkladový protokol kryptomeny Ethereum umožňuje vytvárať inteligentné kontrakty komukoľvek na svete. Inteligentný kontrakt je decentralizovanou aplikáciou a má svoje jedinečné pravidlá vlastníctva, transakčné zásady a formáty transakcií.

Práve toto je princípom, ktorý sa snažil dosiahnuť zakladateľ Etherea pri budovaní svojho sna o distribuovanej výpočtovej platforme, ktorá ponúka funkcie inteligentných kontraktov v rámci kryptograficky zabezpečeného systému. Je veľmi dôležité vedieť, že inteligentný kontrakt v blockchaine Ethereum je iniciovaný platbou realizovanou jednotkami tejto kryptomeny, ktoré sa nazývajú Ether. Tento digitálny koncept je analogický situácii, v ktorej vkladáte hotovosť do automatu s občerstvením.

Pri kúpe nápoja z takéhoto automatu vkladáte svoje mince do príslušného stroja. Rôzne priehradky a funkcie vo vnútri tohto stroja následne uskladňujú Vaše peniaze takým spôsobom, aby boli chránené pred potenciálnymi zločincami.

Decentralizované aplikácie pre takmer každý priemysel na svete

Ethereum nie je iba decentralizovanou platformou s vysokou úrovňou zabezpečenia, ale je tiež nástrojom, ktorý technicky zdatným užívateľom umožňuje vyvíjať ďalšie hodnotné decentralizované aplikácie. Platforma Vám navyše umožňuje svojpomocne experimentovať s týmito aplikáciami. Ktokoľvek ste a kdekoľvek sa nachádzate, môžete overovať a zostavovať inteligentné kontrakty pre čokoľvek, čo si vyžaduje jednohlasnú dohodu viacerých zúčastnených strán. Ethereum blockchain doteraz priniesol revolučné blockchainové riešenia do mnohých priemyselných odvetví po celom svete. Práve to je dôvodom skutočnosti, že v súčasnosti existuje veľký dopyt po inovatívnych spoločnostiach, ktoré by boli schopné neustále rozvíjať infraštruktúru blockchainových aplikácií a ich uplatnenie. Ak máte záujem o využívanie technológie blockchainu v rámci vlastného podnikania, Ethereum je ideálnym miestom, kde by ste mali začať.

Rozsah potenciálnych decentralizovaných aplikácií, ktoré je možné postaviť na blockchaine, je naozaj široký a dotýka sa všetkých najpopulárnejších priemyselných sektorov. Banky, vlády a popredné spoločnosti už prejavili záujem o investovanie a rozvoj blockchainových technológií. Bez ohľadu na mimoriadne široké možnosti je však dôležité, aby ste si uvedomili, že aj v tomto smere existujú určité obmedzenia.

Angažujte svojich partnerov a zákazníkov

Keď sa jedná o papierový kontrakt, často môže trvať až pár týždňov alebo dokonca mesiacov, kým dosiahne svoju konečnú podobu. V prípade globálnych spoločností tiež nie je ničím výnimočným, že budete nútení cestovať z jednej krajiny do druhej len preto, aby ste sa dozvedeli, či je Váš kontrakt prijatý alebo zamietnutý. A práve to je dôvodom potenciálu a dôležitosti digitálnych inteligentných kontraktov – poskytujú totiž skvelé riešenie zamerané na automatizáciu transakcií a uzatvárania zmlúv. A rovnako je touto skutočnosťou možné odôvodniť, prečo je vývoj blockchainových aplikácií taký dôležitý a vyhľadávaný po celej planéte. Nedá sa poprieť, že výkonu každej spoločnosti by jedine prospelo, keby dokázala pomocou blockchainu zvýšiť efektivitu a ušetriť čas pri výkone svojho podnikania.

Cieľom blockchainovej technológie je totiž automatizácia výmeny hodnôt. Blockchain poskytuje zásadné zvýšenie zabezpečenia takýchto transakcií, ako aj umocnenie ich efektivity a plynulosti pre rôzne zainteresované subjekty. Ďalšou výhodnou vlastnosťou tejto platformy je fakt, že ju môžete nakonfigurovať na uzatváranie kontraktov v ľubovoľnom čase, prípadne v momente, keď dôjde k vykonaniu určitej podmieňujúcej udalosti.

Zoznamovanie sa s výhodami a prínosmi blockchainovej technológie môže podnikateľom zabezpečiť obrovskú konkurenčnú výhodu, ktorú budú schopní zužitkovať v najbližších týždňoch, mesiacoch a rokoch. Zvyšovanie povedomia o najnovších trendoch v tejto oblasti a o tom, akým spôsobom môžu tieto trendy priniesť úžitok Vášmu podnikaniu, môže byť rozdielom medzi trvalým úspechom a kritickým zlyhaním podnikania.