Blockchain

Ako môže blockchain spôsobiť revolúciu komoditných trhov?

Bitcoin – blyští sa a môžete ho vymeniť za zlato.

Technológiu blockchain už úspešne prevzali obchodníci so zlatom a v súčasnosti sa začína prejavovať jej potenciál pri transformovaní ďalších sektorov, z oblasti svetových trhov s fyzickými komoditami.

Aplikácia tejto inovácie v praxi nemusí nevyhnutne viesť zvýšeniu samotných cien komodít. Napriek tomu môže ponúknuť bezpečný spôsob výmeny surovín a otvoriť obchodné kanály medzi kupujúcimi a predávajúcimi, ktoré boli až doteraz spojené s úverovými rizikami. Blockchain dokáže ďalej zabezpečovať väčšiu transparentnosť a likviditu na trhu, ktorý v poslednej dobe medzi finančnými inštitúciami stráca na obľúbenosti.

Táto technológia poskytuje efektívny spôsob spravovania finančných transakcií. Bola vyvinutá ako prostriedok na ošetrenie zraniteľnosti ukladaných údajov ohľadom obchodovania s aktívami. Mnohým ľudom sa blockchain spája predovšetkým s Bitcoinom. Táto kryptomena v priebehu minulého roka zaznamenala astronomický nárast ceny, keďže sa zvýšila viac než 17-násobne. Burzy CBOE a CME začali obchodovať s futures kontraktmi, ktoré sú spojené s touto digitálnou menou. Hodnota januárového kontraktu k 18. decembru prekročila úroveň 20 000 dolárov.

Využívanie Bitcoinu na mainstreamovom trhu sa v súčasnosti stáva realitou aj napriek názorom skeptikov, ktorí prirovnávajú jeho rozvoj k tulipánovej finančnej bubline z roku 1636. Zatiaľ nie je úplne jasné, či vystupuje v úlohe prostriedku výmeny alebo uchovávateľa hodnoty. Ďalšou neistotou je životnosť tejto kryptomeny, keďže sa na trhu objavuje čoraz väčší počet konkurenčných mien. Agentúra Cryptocoins Charts uvádza, že v súčasnom obehu existuje 4 543 kryptomien, s celkovou trhovou kapitalizáciou vo výške 567,7 miliárd dolárov. V skutočnosti však nezáleží na tom, koľko virtuálnych mien uspeje alebo upadne do zatratenia. Technológia blockchain, ktorá je základným stavebným kameňom digitálnych aktív, s veľkou pravdepodobnosťou ostane na scéne a v budúcnosti by mohla zvýšiť bezpečnosť aj v rámci obchodovania s komoditami.

Tento trend sa už začal prejavovať na trhu so zlatom, ktoré predstavuje najlikvidnejšiu obchodovanú komoditu. Od 1. novembra roku 2017 môžete vlastniť fyzické zlato v podobe digitálneho aktíva, mať ho uložené v digitálnej peňaženke a prevádzať ho do akejkoľvek inej peňaženky v sieti. Hoci zlato disponuje viacerými obchodovateľnými produktmi (okamžité obchodovanie, futures kontrakty a opcie, ETP, indexy, fyzické zlato), blockchain poskytuje možnosť, ktorú nezahŕňa žiadny z ostatných nástrojov. Touto výhodou je schopnosť spájať všetkých účastníkov trhu (baníkov, spracovateľov, veľkoobchodných predajcov, investorov, obchodníkov a maloobchodný sektor).

Kráľovská mincovňa Veľkej Británie spolu s Chicagskou burzou založili blockchain s názvom Royal Mint Gold. Jedná sa o token digitálneho aktíva, ktorý reprezentuje vlastníctvo fyzického zlata v trezore mincovne, ktorá sa nachádza v južnom Walese. Spoločnosti Euroclear a Paxos v decembri ohlásili, že skupina zahŕňajúca banky ako Société Générale, Citi a Scotiabank zrealizovala pilotnú skúšku blockchainovej platformy pre obchodovanie so zlatom, ktorú vyvinula spoločnosť Euroclear. Kanadská spoločnosť GoldMoney zase uviedla na trh blockchainovú platformu, ktorá umožňuje klientom obchodovať so zlatom, za použitia kryptomien.

Údaje o transakciách boli pred rozvojom blockchainu zaznamenávané v účtovných knihách a v tabuľkách či databázach, uložených v počítačových systémoch. Takýto spôsob uchovávania informácií však prinášal značné riziko, pretože nie vždy bolo možné zaručiť jeho bezpečnosť. Údaje mohli byť neaktuálne, poškodené alebo svojvoľne odstránené. Digitálne distribuované účtovné knihy sa zameriavajú na odstraňovanie práve týchto obáv. Už neukladajú údaje na jednom serveri alebo v rámci centralizovanej databázy. Jednotlivé bloky namiesto toho existujú na viacerých počítačoch a sieťach,ktoré sú umiestnené na rôznych miestach. Ak dôjde k nejakej zmene v akejkoľvek časti reťazca, okamžite a simultánne sa prejaví v každej kópii.

Výhodou tejto technológie je skutočnosť, že duplicita digitálne distribuovaných účtovných kníh predstavuje efektívny bezpečnostný mechanizmus. Kryptografické protokoly dôsledne zaznamenávajú každý krok v priebehu transakcie, čím sa eliminujú akékoľvek spory týkajúce sa sekvencie udalostí pri obchodovaní. Blockchain je spravovaný a overovaný s vysokou transparentnosťou každej transakcie, čo zabezpečuje vytvorenie konsenzu medzi jednotlivými blokmi. Do tohto procesu sa nezapája žiadny centrálny orgán a každý účastník siete je zároveň jej rovnocenným spravovateľom.

Trhy s fyzickými komoditami sa v minulosti iba s ťažkosťou prispôsobovali inováciám a špičkovým technológiám. Dôvodom je fakt, že patria medzi najmenej regulované inštitúcie vo finančnom sektore. Komodity sa na finančných trhoch dokázali vyhnúť veľkej časti narastajúcej kontroly regulačných orgánov. Príčinou je veľké množstvo neregulovaných geografických oblastí, v ktorých sa komodity vyrábajú, skladujú a dodávajú.

Obchodníci s komoditami vedia, že typická zásielka kovov nezahŕňa iba cestu z bane do rafinérie a priamo do trezora kupujúceho. Na svojej púti sa totiž stretáva s rôznymi loďami, vlakmi, skladmi a továrňami. A dokonca aj keď sa táto zásielka nachádza na člne alebo lodi počas celého mesiaca, prípadne strávi celý rok v továrni, môže niekoľkokrát zmeniť majiteľa. To isté platí pre barely ropy alebo vrecia kávy.

Vláda prezidenta Trumpa v súčasnosti vyvíja úsilie s cieľom obmedziť finančnú reguláciu. Svetové finančné trhy napriek tomu čelia neustále sa rozširujúcemu regulačnému rámcu. Dopadom tejto iniciatívy sa nevyhnú ani komoditné trhy, pretože regulačné orgány sa budú snažiť vo vyššej miere preverovať účastníkov a presadzovať transparentnosť a stabilitu. Kvalita dodávateľského reťazca surovín bude musieť byť udržiavaná v súlade s vysokými štandardmi a úrady budú vyžadovať väčšiu overiteľnosť pôvodu materiálov a schopnosti okolo sledovania jednotlivých zásielok.

Obchodníci s komoditami by sa mohli vďaka blockchainu povzniesť nad tradičné trhové bariéry. Táto technológia by mohla tiež zabezpečiť včasné vyrovnanie transakcií, urýchliť alokáciu kapitálu a poskytnúť potrebné dôkazy o záruke.

Aplikácia blockchainu na trhu so zlatom tak pripravuje cestu pre vyššiu transparentnosť v obchodovaní s fyzickými komoditami. To je však iba začiatkom širšieho využívania digitálnych účtovných kníh, ktoré budú naďalej transformovať komoditný sektor, vrátane iných drahých a priemyselných kovov, energií, obilia a mäkkých komodít.