Bitcoin

4 záležitosti, ktoré môžu spôsobiť nárast ceny Bitcoinu

Kryptomena Bitcoin mala v roku 2010 hodnotu iba niekoľkých centov. Jej cena v súčasnosti dosahuje úroveň približne $ 17 000. Hodnota digitálnej meny stúpla iba v roku 2017 o viac než 1 700%. Dokedy môže ešte narastať?

Niektorí odborníci predpokladajú, že by dokonca mohla prekročiť hranicu $ 1 milióna či viac. Pozrime sa ale na to, čo by znamenalo, keby dosiahla o niečo bližší míľnik a to o hodnote $ 100 000.

Čo by znamenalo, keby Bitcoin prekročil $ 100 000?

V súčasnosti sa v obehu nachádza približne 16,7 milióna jednotiek Bitcoinu. To znamená, že pri cene $ 100 000 za jednu mincu by kryptomena Bitcoin dosahovala celkovú trhovú hodnotu $ 1,67 bilióna. Jedná sa o nepochybne obrovskú sumu peňazí, ktorá však v žiadnom prípade nie je nepredstaviteľná.

Pre porovnanie, celkový objem peňazí v svetovej ekonomike predstavuje zhruba $ 84 biliónov a odhaduje sa, že absolútne svetové bohatstvo dosahuje hodnotu až $ 280 biliónov. V prípade, že by mal jeden Bitcoin hodnotu $ 100 000, iba 0,6% celkového svetového bohatstva by bolo uloženého vo forme tejto virtuálnej meny. Niet pochýb o tom, že cena Bitcoinu by tak oproti súčasnému stavu musela výrazne narásť, ale keby sa popularita kryptomeny naďalej zvyšovala, bol by to relatívne prijateľný scenár.

Uvádzame preto štyri faktory, ktoré by sa mohli stať hybnou silou nárastu hodnoty Bitcoinu. Cena kryptomeny by sa tak zo súčasnej úrovne vyšplhala až na šesťcifernú sumu.

1. Využívať Bitcoin bude omnoho jednoduchšie

Bitcoin je aktuálne vo veľkej miere považovaný za špekulatívny investičný nástroj. No v prípade, že by bol využívaný ako plnohodnotná mena, transakcia s digitálnou menou by zahŕňala dve zúčastnené strany – spotrebiteľa a predajcu. Pozrime sa najprv na hlavné prekážky zo strany spotrebiteľa.

Jednoducho povedané, Bitcoin v súčasnosti nie je taký užívateľsky prívetivý ako potrebuje byť na to, aby sa stal všeobecne rozšírenou formou platidla.

Napriek tomu však treba uznať, že praktické používanie Bitcoinu je v dnešnej dobe omnoho jednoduchšie, ako pred niekoľkými rokmi. No stále sa jedná o pomerne komplexný proces. A to najmä pre začiatočníkov. V prvom rade si musíte vytvoriť účet na burze obchodujúcej s Bitcoinom, ako napríklad Coinbase. To väčšinou zahŕňa odoslanie fotokópie Vášho občianskeho preukazu a prepojenie nového účtu na burze, s Vaším bežným účtom v banke. Po vykonaní obchodu však môže trvať aj niekoľko dní, kým Bitcoiny dorazia do vašej elektronickej peňaženky.

Nenazvali by sme tento proces náročným, je však nepochybne zdĺhavejší ako výber hotovosti z bankomatu, či vykonanie bezkontaktnej platby formou kreditnej karty v obchode.

Mnoho veľkých aj malých spoločností sa v súčasnosti zameriava na riešenie tohto problému a niektoré z nich dokonca zaznamenávajú počiatočné úspechy. Za zmienku stojí napríklad spoločnosť Square, ktorá nedávno začala experimentovať s Bitcoinom, v rámci aplikácie Square Cash. Keby sa nakupovanie a používanie Bitcoinu stalo rovnako jednoduchým ako využívanie kreditnej karty, popularita tejto kryptomeny by narastala astronomickým tempom.

2. Najväčší predajcovia začnú akceptovať Bitcoin

Aktuálne existuje niekoľko online obchodov a zopár kamenných predajní, v ktorých môžete platiť za tovar a služby pomocou Bitcoinu. Žiadny z popredných hráčov sa však zatiaľ neodhodlal k tomuto kroku.

Predajný portál eBay 16. decembra oznámil, že vážne zvažuje prijímať platby v podobe Bitcoinu. Už dlho kolujú správy o tom, že aj Amazon.com plánuje zaviesť takúto možnosť. To by sa pre Bitcoin ako plnohodnotnú menu stalo Svätým grálom. Ďalšími významnými hráčmi na americkom trhu sú napríklad siete predajní ako Walmart či Target. Keby sa aspoň jedna z nich odhodlala akceptovať Bitcoin ako bežné platidlo, pre virtuálnu menu by to bolo obrovským míľnikom.

3. Obchodovanie s Bitcoinom bude naďalej narastať

Celkový objem transakcií s Bitcoinom v roku 2017 narástol o 55% a denne je vytvorených takmer 30 000 nových Bitcoinových peňaženiek. Keďže Bitcoin zatiaľ nevystupuje v úlohe oficiálnej meny, môžeme predpokladať, že za väčšinu tejto aktivity sú zodpovední rôzni špekulanti. Jedná sa teda o ľudí, ktorí nakupujú kryptomenu výhradne s domnienkou, že svoju hodnotu bude zvyšovať.

Cena Bitcoinu sa v konečnom dôsledku vyvíja rovnakým spôsobom, ako sme na to zvyknutí pri iných aktívach. Deje sa tak v súlade s ponukou a dopytom. Kým sa špekulantom podarí udržiavať vyšší dopyt ako ponuku jednotiek Bitcoinu na trhu, jeho hodnota by sa mohla aj naďalej zvyšovať.

4. Vlády začnú využívať Bitcoin, alebo ho začnú akceptovať vo väčšej miere

Využívanie Bitcoinu ako meny je v súčasnosti pomerne populárne najmä v Japonsku. Krajina oficiálne schválila Bitcoin ako platidlo, už pred niekoľkými mesiacmi a podľa najnovších dostupných informácií približne 240 000 podnikov v Japonsku prijíma Bitcoin, ako spôsob platby za tovary a služby.

Japonsko má v dôsledku tejto skutočnosti, najväčší podiel na celkovom objeme obchodovania s Bitcoinom na svete. Približne 60% objemu obchodovania s Bitcoinom bolo k októbri tohto roka, realizovaných práve v japonských jenoch.

Americká vláda medzitým nezaviedla žiadne oficiálne regulačné opatrenia v rámci trhu s Bitcoinom. Jediným jej krokom bolo označenie Bitcoinu za kapitálové aktívum vo vzťahu k daňovým záležitostiam. Niektoré rozhodnutia právnych orgánov Spojených štátov spôsobili, že mnohé podniky majú ťažkosti s akceptovaním Bitcoinu, vo forme oficiálneho platidla. Ideálnym príkladom je New York. Všetky firmy, ktoré tu majú v pláne prijímať platby Bitcoinom, musia získať licenciu známu ako BitLicense. Jej cena však dosahuje až $ 5 000 a vyžaduje si vybavenie tlačív o rozsahu 500 strán.

Na druhej strane, ak by americká či iná popredná vláda zásadne zmenila svoje stanovisko, alebo dokonca začala akceptovať Bitcoin ako platobnú metódu, popularita a hodnota digitálnej meny by zaznamenala obrovský nárast. Treba poznamenať, že pozitívny prístup japonskej vlády v priebehu roka 2017 zohral významnú úlohu v náraste hodnoty Bitcoinu.

Bude hodnota $ 100 000 iba prvým krokom?

Ako sme už spomenuli, aj keby hodnota Bitcoinu dosiahla úroveň $ 100 000, znamenalo by to, že iba malé percento svetových peňazí a bohatstva bude mať formu digitálnej meny. Je pravdepodobné, že ak sa Bitcoin stane mainstreamovou menou, jeho hodnota by sa mohla z dlhodobého hľadiska vyšplhať omnoho vyššie. Niektorí zastávajú názor, že cena Bitcoinu môže za vhodných podmienok dosiahnuť hodnotu $ 1 000 000 a niekoľko ďalších finančných expertov si myslí, že tento míľnik môže byť pokorený už v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov.

Avšak aby Bitcoin naďalej narastal, musí byť splnených niekoľko kľúčových podmienok. Je tiež možné, že sa veci nebudú vyvíjať podľa týchto očakávaní a cena Bitcoinu sa jedného dňa skrátka katastrofálne prepadne a následne vystrelí. Ďalší vývoj Bitcoinu môže prebiehať v oboch smeroch a v blízkej budúcnosti môže rovnako narastať, ale aj výrazne upadať.