Altcoiny

2017: Rok, v ktorom sa kryptomeny stali novou triedou aktív

Rok 2017 sa stal významným míľnikom pre všetky digitálne aktíva.

Spoločná trhová kapitalizácia digitálnych aktív v januári minulého roku dosahovala hodnotu $ 15 miliárd. Do konca roka sa zvýšila až na viac ako závratných $ 600 miliárd. Digitálne aktíva však v dôsledku tohto vývoja prekročili aj iný míľnik. Z ľahko prehliadnuteľnej záležitosti sa tak stal fenomén, ktorý je ťažké ignorovať.

Zvýšenie hodnoty kryptomien o tisícky percentuálnych bodov sprevádzal nárast objemu obchodovania, ktorý od mája roku 2017 dosiahol viac než 1 miliardu dolárov. Digitálne aktíva si zároveň aj naďalej udržiavali nízku koreláciu s inými aktívami a dosahovali výhodný Sharpov koeficient aj napriek vysokej volatilite. Nie je teda žiadnym prekvapením, že takáto situácia v sektore digitálnych aktív v súčasnosti láka pozornosť nových účastníkov trhu – retailových aj inštitucionálnych.

(Sharpov pomerový koeficient je meradlom výkonnosti, ktorý berie do úvahy rizikový profil investície. Ide o priemernú výkonnosť aktíva nad úrovňou výnosu bezrizikového aktíva.)

Široké spektrum nových investorov, ktorí vstupujú na trh s kryptomenami, je skutočne pestré. Radia sa medzi nich technologicky zruční mladí ľudia, zaneprázdnené matky premýšľajúce o najlepšom spôsobe investovania svojich úspor, jednotlivci zavrhujúci centrálne finančné inštitúcie, profesionáli s vysokou hodnotou majetku, takzvané rodinné kancelárie, finanční poradcovia spravujúci majetok svojich klientov a dokonca aj sofistikované hedžové fondy a inštitúcie. Ľudí po celom svete pravidelne oslovujú vysoké výnosy, titulky v médiách a príbehy nových milionárov, ktorí bohatnú vďaka kryptomenám zo dňa na deň.

Tiež ich však povzbudzujú nízke korelácie, rekordná bezpečnosť Bitcoinu v rámci posledných ôsmich rokov, technologické pokroky sústredené na kryptografické protokoly a vznikajúci ekosystém spoločností, ktoré podnikajú na trhu s digitálnymi aktívami.

Napriek tomu je potrebné poznamenať, že digitálne aktíva sa ešte stále nachádzajú v skorom, nezrelom a neustále sa vyvíjajúcom štádiu svojej existencie.

Rok 2017 bol však nepochybne významným míľnikom. Pri spätnej analýze udalostí na trhu s kryptomenami sa môžeme zhodnúť na skutočnosti, že digitálne aktíva sa v priebehu minulého roka stali novou oficiálnou triedou aktív, na mainstreamovom trhu. To zo sebou prináša špecifický súbor príležitostí, ale aj výziev.

Fragmentácia

Ako táto nová skupina zainteresovaných strán v súčasnosti zvažuje rôzne možnosti investovania, vyplávali na povrch otázky týkajúce sa aktuálnej dostupnosti trhu s digitálnymi aktívami. Rok 2017 bol rokom obrovského rastu, ale rovnako aj obdobím zvyšujúcej sa zložitosti a fragmentácie tohto trhu.

Fragmentácia je skutočne závažným problémom. Bitcoin vznikol v roku 2009 a odvtedy zodpovedal až za 85% celkovej trhovej kapitalizácie virtuálnych mien. Teda až do roku 2017. Podiel Bitcoinu na trhu sa v máji prepadol až na 50%. A nebolo to spôsobené tým, že by stratil hodnotu. Naopak, jeho cena zaznamenávala pozoruhodný tisícpercentný nárast. Na trhu sa však objavilo veľké množstvo alternatívnych virtuálnych mien, ktorých hodnota začala nečakane stúpať.

V súčasnosti existuje viac ako 10 digitálnych mien, ktoré sa môžu pochváliť celkovou trhovou kapitalizáciou o hodnote vyššej ako $ 5 miliárd. Niektoré z nich si zaumienili pretekať sa s Bitcoinom, ďalšie vznikli za úplne iným cieľom. Okolo každej z týchto kryptomien a však formuje vlastná komunita s početnými prispievateľmi, zástancami a kritikmi.

Pre investorov z toho vyplýva jediná skutočnosť. Ak chcú skutočne porozumieť súčasnému ekosystému sveta kryptomien, pred definitívnym vstupom na trh potrebujú zhromaždiť omnoho viac informácii ako v minulosti.

Ak chcel investor pred rokom 2017 vložiť svoje peniaze do kryptomien ako do triedy aktív, stačilo mu jednoducho kúpiť Bitcoin. V súčasnosti však zďaleka nie je jasné, ktorá kryptomena sa v blízkej budúcnosti ocitne na výslní. Investori si preto potrebujú vytvoriť komplexné portfólio a aktívne ho spravovať podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať.

Aké aktíva by mal investor držať, akú alokáciu zvoliť, kde si ich môže kúpiť a aké informácie potrebuje monitorovať? Toto sú kľúčové otázky pre všetkých, ktorí majú v pláne vstúpiť na trh s kryptomenami.

Komplexnosť

To nás privádza k skutočnosti, že komplexnosť trhu s kryptomenami je v súčasnosti obrovská a predovšetkým v priebehu roka 2017 sa výrazne zvýšila.

Rôzne druhy kryptomien sa snažia dosiahnuť využitie v rôznych oblastiach finančného sveta. Niektoré z nich sú zamerané na uchovávanie hodnoty podobne ako zlato, iné chcú sprostredkovať súkromné transakcie, ďalšie sa sústreďujú na rýchle transakcie a niektoré existujú s účelom sprostredkovania rôznych služieb. V tomto priestore zatiaľ neexistujú žiadne všeobecne platné metódy na posudzovanie hodnoty konkrétnych aktív. A prístupy, ktoré sa aktuálne využívajú, sa líšia v závislosti od daného typu digitálneho aktíva.

Pri svojom rozhodovaní musíte zvážiť dôveryhodnosť zúčastnených strán, medzi ktoré patria burzy, verejné osobnosti v médiách, informačné webstránky a prevádzkovatelia elektronický peňaženiek.

Zároveň sa často stretávame s relatívne náhlymi udalosťami, ktoré musíte pozorne sledovať, aby ste udržali krok s trhom. Jedná sa napríklad rozdeľovanie kryptomien na nové meny, bezplatné rozdávanie jednotiek kryptomien za cieľom budovania komunity (takzvaný „airdrop“), vývoj regulačnej legislatívy (na domácom či medzinárodnom trhu), partnerstvá, vstup nových kryptomien na burzy, zmeny v algoritmoch a objavovanie sa bezpečnostných rizík.

Sledovanie všetkých týchto činiteľov a záležitostí je neuveriteľne namáhavé a riskantné.

Je pravdou, že mnohí nadšenci kryptomien sledujú všetky detaily buď na profesionálnej úrovni alebo v rámci napĺňania svojej vášne. Pre väčšinu potenciálnych investorov je to však obrovskou prekážkou. Ak máte v pláne prideliť 1 až 5 percent svojho portfólia do kryptomien, podobne ako mnoho nových investorov v tomto sektore, možno zistíte, že je to skrátka nerealizovateľné.

Výnosy

Nesnažíme sa však naznačiť, že neexistujú prijateľné riešenia. V reakcii na kombináciu narastajúceho záujmu a nových prekážok, rok 2017 zaznamenal vznik nových investičných nástrojov a služieb, ktorých záujmom je eliminovať zložitosť trhu s kryptomenami.

Na scéne sa objavili nové investičné nástroje v mnohých podobách: aktívne spravované hedžové fondy spojené s digitálnymi menami, futures kontrakty, investičné trusty zamerané na jednu kryptomenu, pasívne indexové fondy, fondy fondov a desiatky derivátov produktov obchodovaných na burze. Niekoľko depozitných inštitúcií v súčasnosti pracuje na tom, aby mohli svojim klientom sprostredkovať nákup a uchovávanie digitálnych aktív. Mnoho elektronických peňaženiek a online búrz navyše ponúka obchodovanie s dodatočnými druhmi kryptomien.

Napriek veľkému počtu nových investičných služieb sa však najväčším fenoménom roku 2017 nepochybne stali, aktívne spravované hedžové fondy obchodujúce s kryptomenami.

Výskum spoločnosti Morgan Stanley odhaduje, že kým v roku 2016 bolo vytvorených 11 nových fondov, v priebehu roka 2017 sa ich počet navýšil o viac než 84. Súhrnne spravujú kapitál o hodnote približne $ 2 miliárd. Niektoré krypto hedžové fondy sú zamerané na počiatočné ponuky mincí (ICO), iné sa sústreďujú na aktívne obchodovanie s digitálnymi aktívami a ďalšie sa snažia vybrať si najlepšiu dlhú (rastúcu) trhovú pozíciu. Všetky uvedené nástroje sú na najvyššej úrovni zamerané na sprostredkovanie obchodu v rámci sektoru s kryptomenami a na odstraňovanie zložitosti, ktorá je spojená s priamou účasťou na tomto trhu.

Podľa údajov indexu HFR Cryptocurrency Index, ktorý sleduje výkon aktívnych hedžových fondov obchodujúcich s digitálnymi aktívami, tieto fondy k novembru minulého roka dosiahli výnosy o priemernej hodnote, vyššej ako 1 600% (pred zohľadnením poplatkov). Per porovnanie, je to omnoho viac ako 850% v rámci Bitcoinu, 6 500% pre Ethereum a tiež viac ako 1 200% pre index HOLD 10 Index agentúry Coindesk, ktorý sleduje vývoj desiatich najväčších kryptomien v rovnakom časovom horizonte.

Ako sa bude vyvíjať situácia v roku 2018? Ak sa dopyt udrží na vysokej úrovni, aj naďalej budeme zaznamenávať nárast v počte a rozmanitosti investičných nástrojov a služieb, ktoré budú umožňovať záujemcom investovať do digitálnych aktív a pomáhať im pri zvládaní komplexnosti tohto trhu.

Staneme sa svedkami vzniku viacerých investičných nástrojov a služieb v rámci kategórií, ktoré sme už spomenuli, ale na scéne sa takmer s úplnou istotou objavia aj nové prístupy.